TRÉNERSKÁ KLINIKA

“MANUÁL TRÉNINGU HLAVNÉHO TRÉNERA”

Úvodné slovo

Vidím pre nás do blízkej budúcnosti obrovský potenciál vychovať ďaleko ďaleko kvalitnejších hráčov, od tých, ktorých sme schopní vyporodukovať v súčasnej dobe. Naše najvyššie súťaže hrá oveľa vyšší počet zahraničných legionárov, ako je zdravá miera. Najkvalitnejší reprezentanti sú odchovanci zahraničných klubov, všetká česť patrí výnimkám. Väčšina našich hráčov sotva stačí konkurovať kvalite, ktorú títo hráči prezentujú. Možnosti pre zmenu tejto situácie vidím v samotnom trénigovnom procese, v kvalite, s akou sa odohráva každý jeden dril, cvičenie, tréning, príprava na tréning a tak ďalej. Želám si, aby sa nám spoločnými silami podarilo prinávratiť naším klubom a hráčom kvalitu, silu a rešpekt, ktorý nám patrí.

TÉMY

FYZIOLOGICKÉ ZÁKONITOSTI
TRÉNINGOVEJ PRAXE

SILOVÝ TRÉNING
MLADÝCH HRÁČOV V SEZÓNE

MOBILIZÁCIA
REGENERAČNÝCH DEJOV

MATRIX MOTORICKÝCH
SCHOPNOSTÍ

FYZIOLOGICKÉ ZÁKONITOSTI TRÉNINGOVEJ PRAXE

Popis témy

Športový  tréning  je  dynamický   komplex  dejov, ktoré prebiehajú vo vnútri aj mimo ľudského organizmu. Miera poznania  zákonitostí, podľa ktorých tieto  deje prebiehajú predurčuje trénerov na úspech alebo neúspech. Tréning, ktorý sa opiera o minimálne teoretické zázemie je v lepšom prípade stratou času a cestou do slepej uličky. Na  druhej  strane,  tréning, ktorý  vychádza  z  poznatkov z fyziológie, psychológie aj z praktickej skúsenosti, vytvára harmonický rozvoj organizmu a pripravuje zázemie pre budúce smerovanie.

    OBSAH

 • FYZIOLOGICKÉ PRINCÍPY

 • ENERGETICKÉ SYSTÉMY

 • ADAPTÁCIA NA ZAŤAŽENIE

 • ŠTRUKTÚRA ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU

“Trénujme tak, aby sme boli na seba hrdí za každých okolností”

SILOVÝ TRÉNING MLADÝCH HRÁČOV V SEZÓNE

Popis témy

Po prvé! V Slovenskej republike rovnako aj v Českej republike je stále prítomný pocit, že nemáme dostatočné tréningové vybavenie. Môžem ubezpečiť všetkých, ktorí majú pochybnosti, že každý športový klub má dostatočné možnosti na to, aby dal  svojim mladým hráčom plnohodnotný silový rozvoj.  V extrémnom prípade, keď máme k dispozícii len samých seba a svojich spoluhráčov, silový tréning nepostráda nič zo svojho účelu.  Po druhé!  V našej športovej tradícii existuje silný mýtus, že nieje čas na silovú prípravu, pretože sa musia plniť dôležitejšie tréningové úlohy. Prax  nám však ukazuje pravý opak, pre optimálny rozvoj VŠETKÝCH  športových schopností a herných zručností je kľúčový práve silový tréning. Silový tréning ako základ rozvoja rýchlosti, obratnosti, herných zručností, návyku na fyzický kontakt a odolnosti voči pravidelnej záťaži, prevencie pred zraneniami.

    OBSAH

 • ZÁSOBNÍK CVIKOV

 • ŠTRUKTÚRA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ

 • SILOVÝ TRÉNING PODĽA VYBAVENIA A PODĽA SVALOVÝCH SKUPÍN

vlastná váha   odpor spoluhráča   medicimbal fitlopta   rebriny   lavičky   ľahké činky   trx švédska bedňa schody expandér horné končatiny  trup chrbát  hrudník a ramená sedacie svaly stabilizačné svaly dolné končatiny

“Trénujme tak, aby sme si reprezentantov vedeli vychovať sami”

MOBILIZÁCIA REGENERAČNÝCH PROCESOV

Popis témy

Aktuálne  najväčšie možnosti  zefektívnenia tréningu v športe nachádzame v regenerácii.  Ďalším navyšovaním objemu alebo inenzity v tréningu  cesta nevedie.  Zaiste,  plati to pre vyspelé športové komunity,  ktoré narazili v objeme tréningu aj v jeho intenzite na svoj strop. Pre všetkých bez rozdielu platí, že podpora regeneračných procesov zásadne ovplyvní  nárast výkonnosti hráčov.  Ten, kto rýchlejšie regeneruje môže tvrdšie trénovať.

    OBSAH

 • DIAGNOSTIKA HRÁČA

 • KOREKTÍVNE SILOVÉ CVIČENIA

 • PREVENCIA PRED ZRANENIAMI

 • KĹBOVÁ MOBILITA & PRUŽOSŤ SVALOV

“Trénujme tak, aby naše domáce súťaže hrali odchovanci našich klubov!”

MATRIX MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ

Popis témy

Športový pohyb rozdeľujeme do viacerých kategórií, teda do motorických schopností. Toto rozdeľovanie nám pomáha lepšie porozumieť jeho zákonitostiam. V praxi tieto motorické schopnosti tvoria jeden organický celok. A to v každom jeho momente. V jednotlivých športoch majú motorické schopnosti  odlišne usporiadanú  hierarchiu. Podmienky, v akých tréningový proces  prebieha nám určuje spomínané usporiadanie hierarchie schopností.  Umožňuje nám to stanoviť mieru dôležitosti a pozornosti, ktorá  prináleží jednotlivým schopnostiam. Teória nám pri základnom rozdelení hovorí  o približne jedenej desiatke motorických shopností.

    OBSAH

 • ŠTRUKTÚRA MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ

 • METODIKA ROZVOJA1

 • SILA RÝCHLOSŤ OBRATNOSŤ AGILITA

 • FLEXIBILITA  PRUŽNOSŤ VYTRVALOSŤ

Start typing and press Enter to search