VÝKONNOSTNÝ
HRÁČ

ROZPOZNAJ SVOJE CIELE, POMÔŽEM TI ICH DOSIAHNÚŤ

S odborným trénignom môžme začať v každom veku a na každej výkonnostnej úrovni. Správne využívanie tréningových princípov šetrí zdravie, čas, energiu a výrazne zlepšuje výkonnosť. Rozhodujúca je motivácia, cieľ a vynaložené úsilie.

ILUSTRAČNÁ SCHÉMA TRÉNINGU

COMPETITIVE

CHARAKTER SPOLUPRÁCE

•  Analytický / Komplexný
•  Krátkodobý / Strednodobý / Dlhodobý

Tenis / Basketbal / Florbal / Rugby / Hádzaná / Futbal / Hokej / Basebal / Frisbee / Voleybal / Futsal / Box / Badminton / Vodné Pólo / Squash / Americký Futbal

SI PRIPRAVENÝ ?

Start typing and press Enter to search