Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

VÝKONNOSTNÝ
HRÁČ

ROZPOZNAJ SVOJE CIELE, POMÔŽEM TI ICH DOSIAHNÚŤ

S odborným trénignom môžme začať v každom veku a na každej výkonnostnej úrovni. Správne využívanie tréningových princípov šetrí zdravie, čas, energiu a výrazne zlepšuje výkonnosť. Rozhodujúca je motivácia, cieľ a vynaložené úsilie.

ILUSTRAČNÁ SCHÉMA TRÉNINGU

COMPETITIVE

CHARAKTER SPOLUPRÁCE

•  Analytický / Komplexný
•  Krátkodobý / Strednodobý / Dlhodobý

Tenis / Basketbal / Florbal / Rugby / Hádzaná / Futbal / Hokej / Basebal / Frisbee / Voleybal / Futsal / Box / Badminton / Vodné Pólo / Squash / Americký Futbal

SI PRIPRAVENÝ ?

Start typing and press Enter to search