65_65

TRENÉRSKÁ KLINIKA
PRO VÁŠ FLORBALOVÝ KLUB

INFORMACE, KTERÉ MĚNÍ FLORBAL

Zvolte si témata, které považujete v klubu
za nejdůležitější

Fenomén florbal počtem hráčů a klubů už předčil
takřka všechny tradiční týmové sporty. Nastává čas, kdy
je na místě se začít s plnou vážností věnovat kvalitě a
zacílit pozornost na zdokonalení trenérských
dovedností.

Vyžadujme po hráčích na tréninku mnohem více.
Tvořme odolnější, silnější a rychlejší hráče. Dejme jim do
rukou kvalitnější dovednosti. Naučme se intenzifikovat
trénink. Trénujme hráče profesionálně.

NABÍDNĚME SVÝM HRÁČŮM ZÁŘIVĚJŠÍ BUDOUCNOST

Při porovnání s vyspělým sportovním světem nám praxe
ukazuje, že umíme v tréninku správně využít malé
množství nástrojů, které jsou obecně k dispozici.

Hráči na všech výkonnostních úrovních jsou
poddimenzovaní téměř ve všech parametrech. Mají
skrytý potenciál běhat rychleji a déle, být obratnejší,
techničtější i stabilnější.

Když uvažujete o změně, tak je třeba začít hned, není
důvod čekat až na konec sezóny. Aktuální sezóně to
akorát pomůže.

TÉMATICKÉ OKRUHY K VÝBĚRU

STRENGTH DEVELOPMENT ON BASKETBALL PRACTICE

REAL PRACTICE

DEVELOPMENT OF TECHNICAL SKILLS

BASKETBALL TRAINING PHYSIOLOGY

MATRIX OF MOTOR ABILITIES

BUILDING THE ENERGY SOURCES

PREMIUM STRENGHT & SPEED-STRENGTH EXERCISES

FASTER AND MORE EFFICIENT RECOVERY

BARBELL POWER CLEAN

Zvolte si témata, které považujete v klubu
za nejdůležitější

Nine topics, which change quality of your training
Explore the details of each topic and create the
content of the clinic based on your  preferences.
Contact me at:

00420 792 248 663
roman.bencic@athletesro.sk

trtrtr

TRENÉRSKÉ KLINIKY TRENÉRA BENČIČE

POZVÁNKA OD PŘEDSEDY KLUBU
FBC KRALUPY NAD VLTAVOU

INSTANTNÍ INSPIRACE

Klikněte na obrázek pro zobrazení deseti základních posilovacích cviků, které jsou velmi účinné.

10c

Trenéři získají (dovednost):

• připravit efektivnější program
• vést intenzivnější trénink
• účinněji rozvíjet motorický potenciál hráče
• účinněji rozvíjet technický potenciál hráče
• nástroje pro prozíravé předcházení zraněním
• nástroje pro bezprostřední pomoc hráčům od bolesti
• současně rozcvičit, posílit a kompenzovat disbalance
• zostavit posilovací program dle materiálního zázemí

• to prepare more effective program
• to run more intensive trainings
• develop player’s motor potential more efficient
• develop player’s technical potential more efficient
• tools for preceed the injuries
• tools for initial pain release
• to warmup, strengthen and compensate disbalances
at the same time
• create strength program based on available equipment

Zeptejte se na reference kohokoli z dvaceti níže
uvedených sportovních organizací.

FBC KRALUPY NAD VLTAVOU
FTC VYSOKÉ MÝTO
DDM DĚČÍN
BK SLOVANKA PRAHA
BK DOMAŽLICE
BK STRAKONICE
HODONÍN OILERS
BK SOKOL NUSLE PRAHA
PLZEŇ BASEBALL
ACLB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ŠKP BANSKÁ BYSTRICA
BK ISKRA SVIT
BSC BRATISLAVA
AŠK SLÁVIA TRNAVA
BK ŽIAR NAD HRONOM
BAM POPRAD
EXPRESKA SENEC
GOLD GYM NOVÉ ZÁMKY
EXPRESKA TOPOĽČANY
IMPULZ FITNESS TOPOĽČANY

image

FYZIOLOGIE TRÉNINKOVÉ PRAXE

Most mezi teorií a praxí

Na pozadí tréninkového procesu probíhájí fyziologické děje, které se řídí pevnými pravidly, které zásadně ovlivňují výsledek trenérskeho úsilí. Poznání těchto pravidel nám dává možnost adresněji ovlivnit vývoj organismu hráče.

OBSAH

• FYZIOLOGICKÉ PRINCIPY
• ENERGETICKÉ SYSTÉMY
• ADAPTACE NA ZATÍŽENÍ A PERIODIZACE
• STRUKTURA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

STIMULACE SÍLY NA FLORB.
TRÉNINKU DLE VYBAVENÍ

Silový program dle dostupného vybavení

Stimulace silových schopností představuje složku sportovní přípravy s největším potenciálem rozvoje výkonnosti našich hráčů. Proto si tohle téma zaslouží extra pozornost. Při optimálním nastavení, trénink síly podporuje rozvoj všech ostatních motorických schopností i specifických dovedností.

OBSAH

• STRUKTURA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ
• SILOVÝ TRÉNINK DLE VYBAVENÍ
• PERIODIZACE SILOVÉHO TRÉNINKU
• ZÁSOBNÍK CVIKŮ

• vlastní váha, odpor spoluhráče, medicimbal,
• gymball, žebřiny, lavičky, lehké činky, 
• švédská bedna, schody, expandér, „těžké cviky“

MATRIX MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ

Rychlost, Výbušnost, Obratnost, Akcelerace, Orientace, Změna směru

Motorické schopnosti hráče se nejlépe rozvíjí při stimulaci specifickými prostředky. Organismus se adaptuje a rozvíjí rychleji a komplexněji než při herním zatížení. Maximální zisky v růstu výkonnosti se objevují pri dodržení fyziologických zákonistostí.

OBSAH

• STRUKTURA MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ
• METODIKA ROZVOJE
• DATABÁZE CVIKŮ A CVIČENÍ

RYCHLEJŠÍ A ÚČINNĚJŠÍ REGENERACE

Ukrytý poklad pro budoucí profesionály

Regenerace je výrazně přehlížená a zanedbávaná součást sportovní přípravy! Přitom v sobě ukrývá veliké možnosti pro zkvalitnění tréninkového procesu. Pamatujme na to, že ten, kdo rychleji a lépe regeneruje, může i více a intenzivněji trénovat.

OBSAH

• METODY REGENERACE
• KOREKTIVNÍ SILOVÉ CVIČENÍ
• KOREKTIVNÍ PROTAHOVACÍ CVIČENÍ
• PREVENCE PŘED ZRANĚNÍMI

PRÉMIOVÉ SILOVÉ A
RYCHLOSTNĚ-SILOVÉ CVIKY

Olympijská činka

Olympijská, neboli velká činka musí být připravena za postranní čárou na každém tréninku. Její pestré a velmi účinné využití ji staví do výjímečné pozice, protože trénink s VČ sám o sobě velmi pomáhá hráčům zlepšit výkonost v mnoha ohledech.

OBSAH

• NEJÚČINNĚJŠÍ CVIKY PRO HRÁČE
• DETAILNÍ POPIS TECHNIKY

• PRAKTICKÝ NÁCVIK 
• KOREKCE CHYB

PŘEMÍSTĚNÍ VELKÉ ČINKY
(POWER CLEAN)

Král cviků

Power clean, neboli přemístění velké činky je cvik, který má ze všech cviků nejširší dopad na výkonnost hráče. Jeho komplexnost nedokáže pokrýt žádný jiný cvik. Proto si zaslouží extra pozornost.

OBSAH

• DETAILNÍ TECHNIKA
• PRAKTICKÝ NÁCVIK
• PŘÍPRAVNÉ CVIČENÍ
• KOREKCE CHYB

UKÁZKOVÝ TRÉNINK

Praxe je nejlepší učitel

Některé informace, nebo dovednosti nelze sdělit a naučit verbálně. Proto je ukázkový trénink nepostradatelný nástroj, kterým je možné zdokonalit trenérské dovednosti.

OBSAH

• ORGANIZACE TRÉNINKU
• ŘÍZENÍ HRÁČŮ
• INTENZIFIKACE 
• PSYCHOLOGIE TRÉNINKU

BUDOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZÁSOB

Bez energie se nic nepohne

Budování energetických zásob pro výkon je největší pilíř, na kterém stojí sportovní kariéra hráče. Kolik hráč v zápase zvládne naběhat a s jakou rychlostí určují zásoby chemických látek uskladněné v bunkách. Povíme si, a ukážeme jak tyto zásoby tréninkem vytvářet.

OBSAH

• KLÍČOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY
• METODOLOGIE ROZVOJE
• PRAKTICKÉ UKÁZKY 

ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ

Motorické učení, navigace pro kolektivní sport

Hráč se musí projít každým novým pohybem několik tisíc krát pro to, aby ho dokázal aktivně používat při hře pod časovým i prostorovým tlakem.

OBSAH

• KLÍČOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY
• METODOLOGIE ROZVOJE
• PRAKTICKÉ UKÁZKY 

TOP REFERENCE

image
imageedit_5_9818435821
BASKETBALL CLINIC
imageedit_33_6060599476
image-14
imageedit_167_7406384419

Mgr. Roman Benčič CSCS

•  Certfikován světově nejuznávanejší org. NSCA

•  Spolupracoval s třiceti sportovními kluby

•  Trénoval v šesti Evropských státech

•  Lektoroval dvě stě hlavních trenérů

•  Trénoval více než čtyřicet hráčů hrajích v NCAA

  Trénoval přes padesát profesionálních hráčů

  Absolvent FTVŠ UK Bratislava

„Kondiční a technický trénink představují základní kámen

růstu každého hráče. Porozumění zákonitostem této al-

chymie, společně s precizní aplikací její principů do pra-

xemá moc proměnit každého hráče ze stavu základní

suroviny na zlato.“

VŠICHNI POTŘEBUJÍ TRÉNOVAT

SPOLUPRACOVAL JSEM S

02 NÁRODNÍ REPREZENTACE


30+ SPORTOVNÍ KLUBY


40+ HRÁČI HRAJÍCÍ V NCAA


50+ PROFESIONÁLNÍ HRÁČI

image

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HRÁČI,
NA KTERÝCH JSEM PRACOVAL

1920_can_danilo_brnovic_roster

Danilo Brnović, MNE
IBEROSTAR TENERIFE

7777474747

Diego Willis, MEX
NATIONAL TEAM

hhhhuvgv

Tomáš Pavelka, SVK
VALENCIA BASKET

rererererere

Maroš Zelizňák, SVK
JACKSONVILLE STATE

hhhhtt

Brancou P. Badio, SEN
FC BARCELONA

popop

Madiaw Niang, SEN
FLORIDA ATLANTIC

opopo

Gavin Kensmil, SUR
SFA UNIVERSITY

dimitri

Dj. Dimitrijević, SRB
MERCER UNIVERSITY

kozakoyakkkk

Michal Kozák, CZE
WEBER STATE

DALŠÍ REFERENCE

BASKETBALL CLINIC
imageedit_40_5884027566
oie_transparent
image-39
image-38
oie_transparent-3
image
image-6
oie_transparent-13
image-36
BASKETBALL CLINIC
image-54
BASKETBALL CLINIC
ntzntzntzn
image-2
image-44
image-34
oie_transparent-2
oie_transparent-6
imageedit_26_2607525408
image-42
image-37
nununrunrunnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
imageedit_62_4211543913
imageedit_14_7050119575
oie_transparent-10
image-33
image-32
image-55

Start typing and press Enter to search