ANALYZÁTOR
SVALOVÉHO VÝKONU

ggg
output-onlinepngtools

ZAČNITE
VYUŽÍVAŤ
UKRYTÝ
POTENCIÁL,

KTORÝ
VELIKÁNI
VYUŽÍVAJÚ
UŽ DÁVNO

image24
oie_transparent7
image8
oie_transparent3
oie_transparent2
image28
image4
image17
image21
image1

PRESTÍŽNE KLUBY POUŽÍVAJÚCE ↑  
ANALYZÁTOR SVALOVÉHO VÝKONU  

PRODUKTY ←

WASHNIGTON REDSKINS HEAD S&C COACH ←
ON POWER ANALYZER

FOTOGALÉRIA ←

MERANIE SVALOVÉHO VÝKONU

ZISTÍ AKUTÁLNU PRIPRAVENOSŤ HRÁČA NA TR.

URČÍ OPTIMÁLNU VEĽKOSŤ ODPORU

CIELENE STIMULUJE RÝCHLE VLÁKNA

PERMANENTNE MONITORUJE INTENZITU

NEUSTÁLE MOTIVUJE K MAX. ÚSILIU

UPOZORNÍ NA NEŽIADÚCU ÚNAVU

ZABRÁNI PRETRÉNOVANIU

JE TO ĎAĽŠÍ TRÉNER PRÍTOMNÝ NA TRÉN.

TECHNOLÓGIA PRE
EFEKTÍVNEJŠÍ TRÉNING

Technológia meria a vypočítava:

priemerný výkon celej dráhy pohybu
priemerný výkon konkrétnej časti vykonaného pohybu
najvyšší výkon dosiahnutý v danom opakovaní
priemerná rýchlosť m/s
najvyššia rýchlosť m/s
najväčšia sila meraná v Newtnoch
priemerná rýchlosť excentrickej fáze pohybu
časový rozsah prestávok medzi opakovaniami

myunit-training-goal-copy

Prístroj dáva športovcovi instantnú informáciu o rýchlosti, ktorú vyvinul pri odcvičení série s činkou, takisto dáva informáciu o hodnotách svalového výkonu.
Čiže ihneď po dokončení série športovec vie, ako kvalitne vykonal pohyb v danej sérii.

ggg

KAŽDODENNÁ PRAX

Meranie silových parametrov môže byť súčasťou každého tréningu. Prax jednoznačne ukazuje, že používanie prístroja podporuje motiváciu, pomáha športovcovi s autoreguláciou a takisto vytvára súťaživé prostredie ak sa cvičí v skupine. Mnoho hráčov nevie, čo znamená pohnúť činkou rýchlo, alebo, ako vyprodukovať lepší silový výkon. Zobrazením vzťahu medzi rýchlosťou, hmotnosťou a výkonom, sa hráči vedia lepšie sústrediť na správne prevedenie cviku.

tendo_unit_bench_press_white_background_side_view-removebg-preview

OPTIMALIZÁCIA TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA

Vysoká hodnota maximálnej sily samotná negarantuje športovcovi vysokú výkonnosť. Svalový výkon je najdôležitejší faktor vo veľa športoch. Ide o schopnosť športovca vyprodukovať silu pri vysokej rýchlosti. Je to produkt sily a rýchlosti svalovej kontrakcie.

Pri silovom tréningu, môžu byť jednotlivé opakovania v sérii vykonávané rozdielným tempom a takisto aj s odlišnými hodnotami svalového výkonu v koncen-tricej fázi svalovej kontrakcie. Teda pri využití rovnakej hmotnosti činky sa môžu na vytváraní pohybu podieľať rôzne fyziologické mechanizmy, ktoré vyvo-lávajú rozdielne adaptačné procesy. Opakovania, ktoré sú vykonané pod kritickou úrovňou určitej intenzity z Pmax nestimulujú optimálne rozvoj rýchlych vlákien.

POWER BASED TRAINING

O adaptácii organizmu rozhoduje hlavne intenzita! „Power Based Training“ je založený na meraní svalového výkonu, ako najdô ležitejšieho parametra výkon-nosti vo veľa športoch. Pri tejto tréningovej metóde je rýchlosť len jeden komponent svalového výkonu, avšak spolu s vyprodukovanou silou (P = F x v) nám dáva komplexnejši prehľad o pohybe, ako len samotné meranie rýchlosti prevedenia.

tendo-unit-microcomputer-unit-magnet

TESTOVANIE

Využitie prístroja na meranie svalového výkonu nám pri vhodnom výbere cvičení pri testovaní dáva objektívne informácie vybraných silových parametroch. Zobrazené informácie nám pomáhajú si vytvoriť relevantnejší obraz trénovanosti hráča, ako test maximálnej hmotnosti.

SPÄTNÁ VÄZBA

Nová technológia priaznivo ovplyvňuje tréningový proces tým, že prináša detailnejšie informácie o dôležitých parametroch cvičenia. Dokáže presne kvanti-fikovať tréningový podnet a umožní zobraziť namerané dáta na počítači. Tréneri májú tak prehľad o každom momente.

MOTIVÁCIA

Vizuálne zobrazovanie parametrov vykonaného cvičenia priamo počas tréningu predstavuje vážny motivačný činniteľ. Každý hráč chce prirodzene porovnávať svoje výkony s výkonmi ostatných hráčov a chce prekonávať aj svoje vlastné.

Test výbušnosti dolných končatín:

najvýbušnejší hráči dosahujú priemernú rýchlosť v rozmedzí od 2.10m/s do 2.40 m/s, výška výskoku je nad 70cm

hráči s priemernou rýchlosťou pohybu od 1.90 m/s do 2.00 m/s majú vertikálny výskok približne 60cm

hráči s priemernou rýchlosťou pohybu od 1.70 m/s do 1.80 m/s majú vertikálny výskok približne 60cm

WASHINGTON REDSKINS HEAD S&C COACH ON TENDO UNIT

Hlavný kondičný tréner tímu Washington Redskins Mike Clark hovorí o používaní analyzátora svalového výkonu v praxi.

TENDO MY UNIT WL + BLUETOOTH

qweffefe

TENDO MY UNIT WL + BLUETOOTH

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO MY UNIT WL + BLUETOOTH nemá ochranné zariadenie, proti poškodeniu senzora. Je určená pre užívateľov, ktorý majú k dispozícii iPhone. Jej pridanou hodnotou je komfort pri používaní.

Produkt obsahuje nasledovné položky:
1. Senzor pohybu
2. Držiak na telefón s magnetom
3. Betérie AA s možnosťou dobíjania
4. Vstavaná nabíjačka batérií
5. AC/DC adaptér
6. Vak + Užívateľský manál
7. Bluetooth zariadenie
8. Inštalačný program

cena: 1294,00€ bez DPH

TENDO MY UNIT + BLUETOOTH

cdcase

TENDO MY UNIT + BLUETOOTH

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO POWER ANALYZER WL + BLUETOOTH má pridané ochranné zariadenie proti poškodeniu senzora.

Produkt obsahuje nasledovné položky:
1. Senzor pohybu
2. Držiak na telefón s magnetom
3. Betérie AA s možnosťou dobíjania
4. Vstavaná nabíjačka batérií
5. AC/DC adaptér
6. Vak + Užívateľský manál
7. Bluetooth zariadenie
8. Inštalačný program

cena: 1147,00€ bez DPH

TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH

tendo-unit-wl-set

TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO POWER ANALYZER WL + BLUETOOTH má pridané ochranné zariadenie proti poškodeniu senzora.

Produkt obsahuje nasledovné položky:
1. Senzor pohybu
2. Držiak na telefón s magnetom
3. Betérie AA s možnosťou dobíjania
4. Vstavaná nabíjačka batérií
5. AC/DC adaptér
6. Vak + Užívateľský manál
7. Bluetooth zariadenie
8. Inštalačný program

cena: 1494.00€ bez DPH

TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH

tendo-unit-standard-set

TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH

Prístroj pre meranie rýchlosti a hodnôt svalového výkonu pri práci s činkou. Verzia TENDO POWER ANALYZER + BLUETOOTH je s mikropočítačom. Nemá pridané zariadenie proti poškodeniu senzora.

Produkt obsahuje nasledovné položky:
1. Senzor pohybu
2. Držiak na telefón s magnetom
3. Betérie AA s možnosťou dobíjania
4. Vstavaná nabíjačka batérií
5. AC/DC adaptér
6. Vak + Užívateľský manál
7. Bluetooth zariadenie
8. Inštalačný program

cena: 1294.00€ bez DPH

KONTAKT

Mgr. Roman Benčič

00420 792 248 663

00421 905 705 446

roman.bencic@athletesro.sk

TENDO SPORT SLOVENSKO

Zlatovska 22, 911 05 Trenčín, Slovensko

www.tendosport.com

Start typing and press Enter to search